บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด

กิจกรรม RMC

    
  

 

สำหรับ RMC Group นอกจากดำเนินงานเกี่ยวกับงานให้บริการแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย
ในแต่ละปีเราจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆด้อยโอกาส เช่นจัดหาอุปกรณ์การเรียน เงินข่วยหลือต่างๆ
อุปกรณ์กีฬา หรือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน ซึ่งทางRMC Group ยืดมั่นจะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ในทุกๆปี

 

Safety

คุณไพศาล ติละกูล
รองกรรมการผู้จัดการ
คุณนฤเบศร์ เกษบุญมี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ด้วยกลุ่มบริษัท RMC GROUP ดำเนินธุรกิจในเรื่องการบริหาร บุคคล มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทจึงได้มีการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงกำหนดให้ พนักงาน ถือ ความปลอดภัยในการทำงาน 
เป็นหน้าที่อับดับแรกในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอยากจะขอให้พนักงานทุกคน
สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ และคาดหวังอยากให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม นโยบาย ของ บริษัท เราด้วยนะครับ 

 

 

กิจการกรุงเทพฯ

จป.หัวหน้างาน

คุณศักชาย สว่างเนตร
เบอร์ติดต่อ 087-5100312

                  

 

กิจการภาคใต้

จป.หัวหน้างาน

คุณเลิศศักดิ์ หลีวิจิตร
เบอร์ติดต่อ 084-3983185
คุณวริชา วรสิทธิกร
เบอร์ติดต่อ 087-3840235
คุณอนุชา ณะสกุล
เบอร์ติดต่อ 098-7379800

                           

 

กิจการภาคอีสาน

จป.หัวหน้างาน

คุณผดุง ศิริมังกูลโกมาลย์
เบอร์ติดต่อ 082-3931653
คุณสุริยัน ลันธิสอน
เบอร์ติดต่อ 084-6752685

                  

 

กิจการภาคตะวันตก

จป.หัวหน้างาน

คุณยอดเพชร ปานแดง
เบอร์ติดต่อ 087-0016478

                

 

กิจการภาคตะวันออก

                    

ประกาศต่างๆของ RMC GROUP

 

 •  

 

คำสั่งต่างๆของ RMC GROUP

 

 

ข้อบังคับบริษัท

ประกาศวันหยุดบริษัท

ผังองค์กร RMC


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม RMC

ฝ่ายการเงินและบัญชี

 • F1-001 ใบสมัคร
 • F1-002 แบบขอหนังสือรับรอง
 • F1-003 ใบลงเวลา
 • F1-004 ใบลางาน
 • F1-005 ใบลาออก
 • F1-006 ใบขออนุมัติใช้รถ
 • F1-007 ใบขออนุมัติเลี้ยงรับรองลูกค้า
 • F1-008 ใบเบิกวัสดุ
 • F1-009 ใบลางาน (สำนักงานใหญ่)
 • F1-010 ใบปฏิบัติงานล่วงเวลา
 • F1-011 รายงานการปฏิบัติงาน/จัดกิจกรรมนอกสถานที่

ฝ่ายการเงินและบัญชี

 

 • F2-001 ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย
 • F2-002 ใบเบิกค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • F2-003 ใบเบิกเงินทดรองจ่าย
 • F2-004 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • F2-005 ใบรับเงิน
 • F2-006 รายงานการนำรถไปใช้

ฝ่ายด้านความปลอดภัย

 • F3-001 รายงานการเกิดอุบัติเหตุ
 • F3-002 ใบเบิกอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • F3-003 ตรวจการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย
 • F3-004 ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย

 

 

ติดต่อบริษัท RMC

บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด

เป็นผู้นำด้านการรับจ้างเหมางาน ผลิตงาน ควบคุมคุณภาพและงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม

สถานที่ติดต่อ

248/8 ม.9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

เบอร์โทรศัพท์ : 02 - 580 - 5144 - 5
เบอร์แฟกซ์ : 02 - 580 - 3383

 

 

 

 

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.