กิจกรรม RMC

 

P.1
P.2
P.3
          สำหรับ RMC Group นอกจากดำเนินงานเกี่ยวกับงานให้บริการแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย ซึ่งในแต่ละปีเราจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆด้อยโอกาส เช่นจัดหาอุปกรณ์การเรียน เงินข่วยหลือต่างๆ อุปกรณ์กีฬา หรือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน ซึ่งทางRMC Group ยืดมั่นจะจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้ในทุกๆปี
     

 

  

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.