ประกาศต่างๆของ RMC GROUP

คำสั่งต่างๆของ RMC

ประกาศวันหยุดบริษัทปี 2560

 

ประกาศที่ 001/2560
เรื่อง วันหยุดงานตามประเพณีนิยมประจำปี พ.ศ. 2560
บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด กำหนดวันหยุดงานประเพณีนิยมประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้
1.วันอาทิตย์ วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2.วันเสาร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3.วันพฤหัสบดี วันที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาวันจักรีบรมราชวงศ์
4.วันพฤหัสบดี วันที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
5.วันศุกร์ วันที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
6.วันเสาร์. วันที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
7.วันจันทร์ วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
8.วันพุธ วันที่ 10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
9.วันเสาร์ วันที่ 8 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
10.วันศุกร์ วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
11.วันเสาร์ วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
12.วันศุกร์ วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13.วันจันทร์ วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
14.วันอังคาร วันที่ 5 ธันวามคม วันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
15.อาทิตย์ วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี
กรณีวันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันหยุดงานตามประเพณีนิยม ให้ชดเชยในวันถัดไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารวันหยุดประเพณีปี 2560

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.