ประวัติ TTS

 


 

                บริษัท ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ จำกัด ได้ทำการก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2548 ได้ดำเนินงานด้านธุรกิจรับเหมางานบริการด้านแรงงงานให้กับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ในเครือปูนซีเมนต์ไทย (SCG) มีพื้นที่ทางภาคกลางในส่วนของศูนย์วางแผนงานจ่ายงานคอนกรีตผสมเสร็จและแผนกผลิตคอนกรีตพื้นที่ผลิตกรุงเทพ 5 พื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

 

 

 

Copyright © 2014,RMC GROUP. All Rights Reserved.